• Mới cập nhật:
Tags:

danh sách ứng cử viên đbqh

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm
Ứng cử viên Nguyễn Thanh Cầm nêu lên 4 nội dung cơ bản trong chương trình hành động khi được Trung ương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tiền Giang.

3 nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV trẻ nhất đều 24 tuổi

3 nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV trẻ nhất đều 24 tuổi
Theo danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV công bố chiều 27/4, có 4 ứng viên trẻ tuổi nhất đều sinh năm 1997; trong đó có 3 nữ ứng cử viên ở Điện Biên và Phú Thọ đang làm nông nghiệp hoặc giáo viên.