Tags:

đào ngọc dung

Giảm nghèo bền vững: Không còn chính sách cho không, đã chuyển sang hỗ trợ có điều kiện

Giảm nghèo bền vững: Không còn chính sách cho không, đã chuyển sang hỗ trợ có điều kiện

Chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương

Sáng 24/10, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương.

Rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27/7

Rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27/7

Chiều 12/6, tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ chính thức xin rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27/7 ra khỏi Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Việc tăng cường và thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái chính là những đóng góp nhằm tạo nên “một xã hội chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, một xã hội hài hòa mà ở đó phúc lợi và sinh kế đều được tăng cường cho tất cả mọi người”.