• Mới cập nhật:
Tags:

đạt Thương hiệu Vàng

TH true TEA và TH true MILK đạt Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam

TH true TEA và TH true MILK đạt Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam
Cùng với hai dòng sản phẩm đạt Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam gồm sữa tươi sạch TH true MILK và trà tự nhiên TH true TEA, TH còn được xướng tên "Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững năm 2021" tại lễ tôn vinh diễn ra ngày 9/1/2022.