Tags:

đấu tranh phòng chống tội phạm

Điện Biên: Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người

Điện Biên: Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người

Tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa bán vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên là vấn đề nhức nhối được các cấp, ngành quan tâm.