Tags:

dạy con về tiền bạc

Con trai hiểu sai ý nghĩa của đồng tiền, người mẹ có cách chấn chỉnh cực thông minh

Con trai hiểu sai ý nghĩa của đồng tiền, người mẹ có cách chấn chỉnh cực thông minh

Tiền bạc rất quan trọng, và trong hầu hết, nó sẽ đóng vai trò quyết định. Nhưng không phải lúc nào nó cũng là công cụ vạn năng.

Người Nhật dạy con quản lý tài chính rất sớm

Người Nhật dạy con quản lý tài chính rất sớm

Trẻ được học quản lý tài chính cá nhân càng sớm càng sử dụng đồng tiền thông minh, tương lai sẽ không bị lúng túng vì thiếu tiền.