Tags:

đề thi gây tranh cãi

Loạt câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023: Sử, Địa, Anh đều góp mặt

Loạt câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023: Sử, Địa, Anh đều góp mặt

Trong kỳ thi này, xuất hiện một số câu hỏi trong đề thi gây tranh cãi.