Tags:

đi từng ngõ

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi

Ban chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Đà Nẵng và Quảng Ngãi lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người tiếp xúc gần với ca lây nhiễm cộng đồng.