• Mới cập nhật:
Tags:

dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ

Bắc Ninh: Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho 2.000 cơ sở dịch vụ ăn uống

Bắc Ninh: Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho 2.000 cơ sở dịch vụ ăn uống
Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh truyền thông, tập huấn về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.