Tags:

dịch vụ Swift Go

Dẫn đầu xu thế chuyển đổi, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go

Dẫn đầu xu thế chuyển đổi, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng Swift Go

HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ Swift Go tại thị trường Việt Nam, khẳng định một bước tiến quan trọng của HDBank trong hoạt động thanh toán quốc tế.