• Mới cập nhật:
Tags:

điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính

Trưởng đại diện UNICEF: Cần đưa việc điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vào luật Việt Nam

Trưởng đại diện UNICEF: Cần đưa việc điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vào luật Việt Nam
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng, bằng cách tích hợp và chỉ định việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng vào các luật đang được xem xét sửa đổi hiện nay, Việt Nam có thể cứu sống khoảng 230.000 trẻ em hàng năm.