• Mới cập nhật:

Xã hội

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

Lan Hương 27/12/2021 - 22:50 (GMT+7)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 27/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, thành viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPNVN và đại diện trưởng các ban, đơn vị trực thuộc TƯ Hội tham gia buổi làm việc với Đoàn công tác.

Thay mặt Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, đã báo cáo với Đoàn công tác về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam. Báo cáo nêu rõ: Công tác phòng chống tham nhũng luôn được Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam coi trọng thông qua việc tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành. 

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2021, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, nhất là những Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến việc nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, coi việc nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tham nhũng của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên là khâu then chốt. Công tác quán triệt, triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp như sinh hoạt chính trị toàn cơ quan, giao ban hàng tuần, nói chuyện chuyên đề, đặc biệt hiệu quả nhất là qua các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam  - Ảnh 1.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

Đối với đảng viên, ngay từ đầu năm, cấp ủy các cấp đã yêu cầu đăng ký "2 tốt" gắn với việc thực hiện nghiêm túc Những điều đảng viên không được làm, cuối năm bình xét đánh giá. Tổ chức lấy ý kiến quần chúng góp ý cho đảng viên để lắng nghe chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị và thông tin, giải thích các vấn đề liên quan. 

Năm 2021, thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn tiếp tục chỉ đạo Đoàn Chủ tịch xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng phù hợp với đặc thù của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam. TƯ Hội đã công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, công tác cán bộ.

Năm 2021, cơ quan TƯ Hội tiếp tục thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội ban hành năm 2019. Từ năm 2018, TƯ Hội đã ban hành Quy chế làm việc của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam để thống nhất quy trình làm việc, các yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kiểm soát công việc, trong đó quy định rõ về nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của cơ quan TƯ Hội. Đặc biệt, quy chế quy định rõ sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của Thường trực Đoàn Chủ tịch trong giải quyết công việc.

TƯ Hội tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong các hoạt động của cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động thông qua phần mềm tác nghiệp trong hệ thống Hội, đảm bảo kịp thời, chính xác, minh bạch trong các hoạt động. Xây dựng đề án "Chuyển đổi số" trong hệ thống Hội.

TƯ Hội thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ trong diện kê khai tài sản nói chung và cán bộ có chức vụ nói riêng; thực hiện các hoạt động trong công tác cán bộ đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham gia với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng thể chế; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; tập hợp các kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước, Quốc hội… Đặc biệt, từ tháng 8/2021, các cấp Hội đã tập trung giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, đã đọc Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam. Báo cáo nhấn mạnh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đối với công tác phòng chống tham nhũng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống tổ chức của Hội LHPN Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam với tư cách là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng. Báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, kiến nghị của Đoàn công tác.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đã phát biểu, nêu rõ những mặt làm được, những điểm cần khắc phục của Đảng đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đưa ra một số đề nghị để Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam  - Ảnh 2.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cảm ơn Đoàn công tác của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và mong muốn Đoàn tiếp tục quan tâm để công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả hơn không chỉ ở cấp TƯ mà còn ở trong toàn hệ thống Hội LHPN.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm