Tags:

Đoàn công tác của các công chức sở, ban ngành

Công chức TPHCM tham gia phòng chống dịch không kể ngày đêm, mưa gió

Công chức TPHCM tham gia phòng chống dịch không kể ngày đêm, mưa gió

Không quản ngại vất vả, các công chức sở, ban ngành TPHCM đang ngày đêm tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở, đặc biệt là hỗ trợ an sinh.