• Mới cập nhật:
Tags:

doanh nghiệp nhà nước

'Còn hiện tượng tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước'

'Còn hiện tượng tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước'
Sáng 16/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

4 nội dung trọng tâm trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

4 nội dung trọng tâm trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Hướng dẫn hợp nhất cơ quan của Đảng với chuyên môn trong doanh nghiệp Nhà nước

Hướng dẫn hợp nhất cơ quan của Đảng với chuyên môn trong doanh nghiệp Nhà nước
Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn việc thực hiện hợp nhất cơ quan của Đảng với cơ quan chuyên môn trong các doanh nghiệp Nhà nước. Việc hợp nhất phải được hoàn thành trong quý II năm 2019.

Hội nghị toàn quốc triển khai 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế

Hội nghị toàn quốc triển khai 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế
Ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.