• Mới cập nhật:
Tags:

doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể

Thủ tục tạm ngừng hoạt động với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Thủ tục tạm ngừng hoạt động với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19
Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động...

Chấn chỉnh việc "om" hồ sơ doanh nghiệp 8 tháng, "đá qua đá lại" đến 6 vòng

Chấn chỉnh việc "om" hồ sơ doanh nghiệp 8 tháng, "đá qua đá lại" đến 6 vòng
Tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đến việc cải cách hành chính và cho rằng đây là giải pháp "xương sống" để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.