• Mới cập nhật:

Xã hội

Đổi mới vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

PV 16/05/2022 - 20:46 (GMT+7)

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chiều 16/5, tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ: Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2021 như các hoạt động phong trào, tổ chức hoạt động thực tế bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; Việc tham gia Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí do các cấp Hội Nhà báo chủ trì, phối hợp tổ chức; Việc triển khai công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội nghị lần này cũng đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới".

Đổi mới vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Hội nghị

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Nền báo chí thế giới đang có những thay đổi toàn diện về cách thức làm báo trong kỷ nguyên công nghệ số. Chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí ở nước ta cũng đang diễn ra sôi động. Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo càng cần có sự đổi mới trong hoạt động công tác Hội và các hoạt động cốt lõi khác, để thực sự song hành, đoàn kết và phát triển cùng nền báo chí hiện đại.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trình bày báo cáo công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, phương hướng chung năm 2022 là các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa XI) sửa đổi bổ sung. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thường xuyên kiện toàn, rà soát tổ chức Hội và hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức Hội và hội viên; Nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tích cực hoạt động đối ngoại nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong cộng đồng ASEAN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo Việt Nam, của các nhà báo đã góp phần vào thành tích chung của đất nước trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống tổ chức Hội một cách thực chất, có hiệu quả hơn nữa; đổi mới công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới" nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí cách mạng thực hiện tốt sứ mệnh tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, khơi dậy ý thức, quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Nhà báo Việt Nam cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Các cấp hội bằng các hình thức phù hợp tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát để người làm báo cả nước thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo, đồng thời cũng xử lý nghiêm minh những hội viên vi phạm quy định, quy tắc, vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số; cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong rằng trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ…

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có những giải pháp để nâng tầm vị thế và chất lượng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" và Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó phát huy vai trò của báo chí nhằm tạo sức lan tỏa, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất kiến nghị với Hội Nhà báo Việt Nam trong việc đổi mới hoạt động nhằm đáp ứng, theo kịp nền báo chí thế giới đang có những thay đổi toàn diện về cách thức làm báo trong kỷ nguyên công nghệ số.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với các đại biểu dự Hội nghị và thông tin tới các đại biểu về ví trí địa lý, truyền thống lịch sử, cách mạng và những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển của tỉnh Thanh Hóa cùng sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đã có sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng thời cam kết thời gian tới Hội Nhà báo Việt Nam sẽ xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế, quy định hoạt động Hội thực chất, có hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hoạt động công tác Hội, nhân rộng hiệu quả phong trào thi đua năm 2022.

Chủ tịch Hội Nhà báo nhấn mạnh: Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, chung sức, chung lòng vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm