Tags:

đổi mới

Người Dao Họ ở Lào Cai xóa bỏ hủ tục tang ma, gìn giữ và phát huy bản sắc

Người Dao Họ ở Lào Cai xóa bỏ hủ tục tang ma, gìn giữ và phát huy bản sắc

Trong những năm gần đây, người Dao Họ ở Lào Cai tích cực xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong nghi lễ làm tang ma, chắt lọc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Từ đó đã tạo ra những đổi thay rõ nét, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cộng đồng.

Ceo Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ceo Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.


Thúc đẩy cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Sáng 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì hội nghị.

Việt Nam kiên trì đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện

Việt Nam kiên trì đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện

Trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải kiên trì đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định.

Vinamilk ra mắt nhận diện thương hiệu mới sau gần 5 thập kỷ chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt

Vinamilk ra mắt nhận diện thương hiệu mới sau gần 5 thập kỷ chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt

Ngày 6/7/2023, tại TPHCM, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới. Sau 47 năm không ngừng nỗ lực, Vinamilk đang từng bước trở thành công ty thực phẩm hàng đầu, tiếp tục mở rộng sứ mệnh “chăm sóc” cốt lõi để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển mới.

Tinh thần đổi mới sáng tạo phải được chuyển tải trong các hoạt động Hội

Tinh thần đổi mới sáng tạo phải được chuyển tải trong các hoạt động Hội

Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã quyết nghị chủ đề công tác năm 2023 là "Tập trung xây dựng cơ sở Hội và trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cấp cơ sở" với 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hàng ngày

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hàng ngày

Phát biểu tại hội thảo về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải hiện diện trong chỉ đạo hằng ngày của từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy.

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội

Đó là phương châm mà Hội LHPN Thanh Hoá xác định trong quá trình triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống.

9 nội dung trọng tâm trong dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội LHPN Việt Nam

9 nội dung trọng tâm trong dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội LHPN Việt Nam

Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội LHPN Việt Nam là thực hiện Chủ đề năm: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII".