• Mới cập nhật:
Tags:

động lực học tiếng anh

CEO Hội đồng Khảo thí Cambridge ấn tượng với động lực học tiếng Anh của học sinh Việt Nam

CEO Hội đồng Khảo thí Cambridge ấn tượng với động lực học tiếng Anh của học sinh Việt Nam
Lần đầu tiên đến Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành của Hội đồng khảo thí tiếng Anh uy tín bậc nhất thế giới – Cambridge Assessment English tỏ ra ấn tượng với động lực học tiếng Anh của học sinh Việt Nam. Theo bà, tầm nhìn dài hại của Việt Nam sẽ giúp thế hệ tương lai có các kỹ năng tiếng Anh rất tốt.