• Mới cập nhật:
Tags:

dự án GREAT

Kết nối phụ nữ dân tộc thiểu số với sàn thương mại điện tử

Kết nối phụ nữ dân tộc thiểu số với sàn thương mại điện tử
Tại các cấp Hội, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh ứng dụng công nghệ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, do ảnh hưởng của Covid-19, hoạt động du lịch và việc lưu thông nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì chuyển đổi số càng trở nên cấp thiết và ý nghĩa.

Hơn 8.000 phụ nữ vùng cao Lào Cai và Sơn La được tăng thu nhập

Hơn 8.000 phụ nữ vùng cao Lào Cai và Sơn La được tăng thu nhập
8.124 phụ nữ (trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số) tăng thu nhập và tạo thêm 834 việc làm mới cho phụ nữ là những kết quả dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại Lào Cai và Sơn La” đạt được.