• Mới cập nhật:
Tags:

dự án rau tây bắc

Một ngày cùng đầu bếp Luke Nguyễn thăm vườn rau an toàn của phụ nữ vùng cao

Một ngày cùng đầu bếp Luke Nguyễn thăm vườn rau an toàn của phụ nữ vùng cao
Chuyến hành trình đưa bạn tham quan vùng trồng rau an toàn của các phụ nữ vùng cao tại Lào Cai. Chương trình nằm trong Dự án xây dựng hệ thống sản xuất và kinh doanh rau hiệu quả bền vững ở Tây Bắc Việt Nam do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của 10 đơn vị đối tác, mang đến cơ hội cho phụ nữ dân tộc nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình.

Dự án rau Tây Bắc mang đến cơ hội mới cho phụ nữ dân tộc

Dự án rau Tây Bắc mang đến cơ hội mới cho phụ nữ dân tộc
Dự án xây dựng hệ thống sản xuất và kinh doanh rau hiệu quả bền vững ở Tây Bắc Việt Nam đã tạo cơ hội cho phụ nữ dân tộc nâng cao trình độ sản xuất rau an toàn, tăng thu nhập cho hộ gia đình.