Tags:

dự án woba

Hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi từ dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch

Hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi từ dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch

Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ" (Dự án WOBA) giai đoạn 2018-2022 đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre có chất lượng cuộc sống tốt hơn; đồng thời góp phần cải thiện rất lớn vấn đề vệ sinh và nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Hòa Bình: Tối thiểu sẽ có thêm 3.800 hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh

Hòa Bình: Tối thiểu sẽ có thêm 3.800 hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh

Ngày 12/12/2018, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng bằng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra - CHOBA 2 (2016-2018)" và triển khai dự án WOBA (CHOBA giai đoạn 3). Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, dự và chỉ đạo Hội nghị.