Chính trị - Xã hội

Đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ XIII đến các hội viên

Nhóm PV 27/04/2022 - 10:12 AM
Lần đầu tiên Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với quy mô lớn, đối tượng rộng, từ Trung ương trực tuyến đến tất cả các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ hội từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt trong đó gần 48.000 chị là Chi hội trưởng tham dự.

Từ ngày 27 đến ngày 29/4/2022, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến. 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII nhằm giúp các cấp Hội, hội viên, phụ nữ từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong hệ thống Hội nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống, sự đồng thuận cao của phụ nữ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Đưa Nghị quyết Đại hội 13 thấm nhuần đến các Hội viên  - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại điểm cầu Hà Nội

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phưrơng, đơn vị; các cấp Hội xác định rõ những việc phải làm, những mục tiêu cần đạt, thời gian hoàn thành; phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, từng nội dung công việc để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra đến hết ngày 29/4/2022. Thông tin về Hội nghị tiếp tục được cập nhật trên Báo PNVN. Mời các bạn theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn