Tags:

Dược sĩ Hà Quang Tuyến

Thuốc trị Covid-19 "xách tay" có hiệu quả như quảng cáo?

Thuốc trị Covid-19 "xách tay" có hiệu quả như quảng cáo?

Nếu các sản phẩm này thực sự có chất lượng thì Bộ Y tế đã liên hệ để đưa về theo đường ngoại giao, đường chính thức để cho nhân dân sử dụng chứ không phải đi theo đường "xách tay" như hiện nay.