• Mới cập nhật:
Tags:

được vay tối đa 100 triệu đồng

Tăng gấp đôi hạn mức và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo

Tăng gấp đôi hạn mức và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo
Từ ngày 1/3/2019, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, được vay tối đa 100 triệu đồng, tăng gấp đôi mức vay và thời hạn vay so với mức cũ. Thông tin này được NHCSXH công bố, đã đem lại niềm vui cho người dân nhiều vùng trên cả nước, bởi có nguồn vốn tương đối để phát triển kinh tế.