Tags:

đường vệ hồ

Cá chết ở hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước

Cá chết ở hồ Tây: Nhiều khả năng không phải do nguồn nước

Trong 3 ngày qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã cơ bản thu gom xong hơn 20 tấn cá chết tại hồ Tây.