Tags:

Esther Wojcicki

Mẹ của CEO YouTube chỉ ra "sai lầm lớn nhất" trong nuôi dạy con

Mẹ của CEO YouTube chỉ ra "sai lầm lớn nhất" trong nuôi dạy con

Qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm mẹ, làm bà và nhà giáo dục, Esther Wojcicki đã xác định được một số giá trị cơ bản giúp con cái chúng ta đạt được thành công.

Mẹ của các CEO chia sẻ bí quyết dạy con

Mẹ của các CEO chia sẻ bí quyết dạy con

Mỗi người đều có ý kiến khác nhau về bí quyết nuôi dạy con thành công. Tuy nhiên, bà Maye Musk và bà Esther Wojcicki có những người con có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, lại có nhiều điểm chung trong cách giáo dục con cái. Đó là đối xử với con như những người lớn, để con tự quyết và chịu trách nhiệm về tương lai của mình.