Tags:

gạch sinh thái

Nhà vệ sinh 2.000 “viên gạch” Ecobricks từ rác thải nhựa

Nhà vệ sinh 2.000 “viên gạch” Ecobricks từ rác thải nhựa

Với 2 mô hình nổi bật về bảo vệ môi trường, đó là “Xây dựng công trình nhà vệ sinh gạch sinh thái bằng chai nhựa” và “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” gây “Quỹ học bổng thân thiện với môi trường”, phụ nữ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính nguồn sống của chúng ta” tới cộng đồng.