Tags:

gậy ông đập lưng ông

7 đặc điểm của người độc hại

7 đặc điểm của người độc hại

Nếu nhận thấy những dấu hiệu này ở một người thân, người đồng nghiệp hay người bạn, hãy cẩn trọng cân nhắc về mối quan hệ giữa hai người vì đó rất có thể là kẻ độc hại.