Tags:

gia khâu

Cô gái Mông mang du lịch về bản

Cô gái Mông mang du lịch về bản

Không vốn, không kiến thức về du lịch nhưng với niềm đam mê, cô gái dân tộc Mông Giàng Thị Chà - bản Sùng Chô, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) đã khởi nghiệp thành công từ việc phát triển du lịch - dịch vụ, góp phần đưa ngành Du lịch của địa phương ngày càng phát triển.