• Mới cập nhật:
Tags:

giải thưởng trần đại nghĩa

Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa
GS.TS Nguyễn Thị Lang là nhà khoa học nữ đầu tiên được vinh danh trong Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, nhờ thành tích đặc biệt trong việc chọn tạo thành công hàng chục giống lúa lại có khả năng chịu mặn, năng suất, chất lượng cao.

1 công trình của nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

1 công trình của nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019
Theo GS.Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Ủy viên thường trực Hội đồng giải thưởng, tiêu chí của giải thưởng là công trình phải có cơ sở khoa học cao, tính hàn lâm phải ứng dụng và đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng mới được trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa.