Tags:

Giám đốc công ty cổ phần phát triển dịch vụ du lịch Sen Huế.

Dự án về du lịch trải nghiệm đạt 2 giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp

Dự án về du lịch trải nghiệm đạt 2 giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp

Tình yêu với xứ Huế đã ăn sâu vào chị Dương Thị Thúy Hằng (sinh năm 1982). Chị luôn mong muốn được đóng góp một phần tâm huyết của mình để quảng bá nét đẹp, con người xứ Huế.