• Mới cập nhật:
Tags:

giáo dục truyền thống

Giáo dục lịch sử trên quê hương Bác: Không còn cảnh "cô đọc - trò chép"

Giáo dục lịch sử trên quê hương Bác: Không còn cảnh "cô đọc - trò chép"
Có một tiết học mà học sinh không phải bó buộc với cách dạy học truyền thống "cô đọc - trò chép". Các em học thực địa: học tại di tích lịch sử, học bằng cách tự tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa hay những câu chuyện dân gian của địa phương mình...

Cầu gãy nhịp Sông Bé: Minh chứng lịch sử cho ngày đất nước hoàn toàn giải phóng

Cầu gãy nhịp Sông Bé: Minh chứng lịch sử cho ngày đất nước hoàn toàn giải phóng
Vào đúng ngày 29/4/1975, địch đã đặt mìn phá hủy cầu để chạy thoát thân. Ngày nay, cây cầu bắc qua dòng Sông Bé (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) là minh chứng lịch sử hào hùng của quân dân miền Nam trong cuộc đánh đuổi đế quốc xâm lược. Rất nhiều bạn trẻ thích du lịch mạo hiểm đã tìm đến đây để tưởng nhớ về ngày lịch sử trọng đại của đất nước.