Tags:

giày dìm dáng

5 kiểu giày "dìm" chiều cao, khiến phong cách "tuột dốc"

5 kiểu giày "dìm" chiều cao, khiến phong cách "tuột dốc"

Chị em nên tránh 5 kiểu giày này khi đi mua sắm.