Tags:

Giấy xác nhận đã tiêm vaccine

Giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 vừa ban hành có gì đặc biệt?

Giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 vừa ban hành có gì đặc biệt?

Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng mới ban hành được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (1 mũi) và liều nhắc lại (3 mũi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.