• Mới cập nhật:

Xã hội

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp

18/07/2019 - 19:22 (GMT+7)
Ngày 18/7, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn, đô thị sáng, xanh, sạch đẹp; tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp.
ch-tch-trn-thanh-mn-trao-tng-i-hi-bc-trng-mang-dng-ch-on-kt-dn-ch-i-mi-pht-trin.JPG
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng cho Đại hội bức trướng mang dòng chữ Đoàn Kết, Dân Chủ, Đổi Mới, Phát Triển 

 

Huy động sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được hơn 168 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa gần 2 ngàn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo; Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ thường xuyên 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 43,6%, huyện Việt Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

ch-tch-trn-thanh-mn-cng-on-ch-tch-kha-xiv-2.JPG
Chủ tịch UB TƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn chụp ảnh với Đoàn Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024

 

Khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” là chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu tham dự Đại hội cùng quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; động viên nhân dân gúp nhau vượt qua khó khăn thách thức, góp phần củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Bắc Giang giàu đẹp, văn minh.

"Cán bộ tốt mới có phong trào tốt"

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc.

Theo đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mọi nông thôn, đô thị đều sáng, xanh, sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

“Mặt trận các cấp phải kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhất là đối với cán bộ Mặt trận và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh Bắc Giang là tỉnh 100% Chủ tịch Mặt trận cấp huyện đồng thời là Trưởng Ban Dân vận, vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ cán bộ cần quan tâm phối hợp công tác sao cho công tác Dân vận, Mặt trận cùng đạt hiệu quả, thường xuyên giao ban, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời.

 

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử 75 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang gồm 8 thành viên, ông Trần Công Thắng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm