Tags:

Giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động tới phát triển môi trường bền vững

Cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động tới phát triển môi trường bền vững

"Hiểu biết, kinh nghiệm và cách sử dụng tài nguyên, cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động đáng kể tới phát triển môi trường bền vững"- đây là nhận định được đưa ra trong Hội thảo "Giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra sáng 31/10 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.