Tags:

giữ lửa nghề

"Giữ lửa" với nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái

"Giữ lửa" với nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái

Bằng tình yêu dân tộc, chị Hà Thị Dung (Thanh Hóa) luôn trăn trở và tìm hướng đi để nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái được bảo tồn và phát huy.