Hà Nội: Sẽ kiểm tra quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn

VGP
04/02/2024 - 15:35
Hà Nội: Sẽ kiểm tra quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn

Hình minh họa

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra quy trình thực hiện bổ nhiệm các chức vụ trong trường học như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Tổ trưởng tổ chuyên môn...

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý cán bộ. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch và khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Qua thực tiễn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở giáo dục đúng thực chất và khách quan.

Sẽ kiểm tra về quy trình xây dựng quy hoạch; danh sách cán bộ, giáo viên quy hoạch

Về nội dung, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra các nhà trường về công tác quản lý, chỉ đạo; quy hoạch, bổ nhiệm; kiểm tra công tác quản lý biên chế; tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức, thực hiện chế độ chính sách và các quy định của cấp trên đối với viên chức..

Ở nội dung công tác quy hoạch, đơn vị sẽ kiểm tra về quy trình xây dựng quy hoạch; danh sách cán bộ, giáo viên quy hoạch cũng như quy trình thực hiện bổ nhiệm các chức vụ trong trường học như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Tổ trưởng tổ chuyên môn...

Đoàn cũng sẽ kiểm tra cả số lượng biên chế được giao và thực trạng đội ngũ tại đơn vị, cân đối thừa thiếu. Số lượng người hợp đồng lao động, thỉnh giảng hiện tại.

Đặc biệt, ở phần tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của cấp trên đối với viên chức sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra nhiều nội dung liên quan như: Quá trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng; thực hiện chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng; chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý; chế độ làm việc của viên chức giáo viên…

Ngoài ra, các vấn đề như thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp đối với giáo viên tham gia giảng dạy; đánh giá xếp loại viên chức cũng sẽ được đoàn kiểm tra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm