Tags:

hàng đặc sản Việt Nam chất lượng cao

Đưa hàng đặc sản Việt Nam chất lượng cao về với Lâm Đồng

Đưa hàng đặc sản Việt Nam chất lượng cao về với Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng vừa khai mạc không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP với sự tham gia của 87 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đến từ 23 tỉnh trên toàn quốc.