Tags:

hạnh phúc mỗi ngày

Cuốn sách chứa đựng 365 trích dẫn hay của thiền sư Ajahn Brahm

Cuốn sách chứa đựng 365 trích dẫn hay của thiền sư Ajahn Brahm

“Hạnh phúc mỗi ngày” là quyển sách gói ghém 365 câu chiêm nghiệm sâu sắc được đúc kết bởi thiền sư Ajahn Brahm - một trong những thiền sư có sức ảnh hưởng lớn ở phương Tây hiện nay.