Tags:

hào khí đông sơn

“Hào khí Đông Sơn” đón ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

“Hào khí Đông Sơn” đón ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

MV “Hào khí Đông Sơn” được nhạc sĩ Kiên Ninh ra mắt công chúng đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 như một sự tri ân với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.