Tags:

hát páo dung

Hát Páo dung của người Dao ở Hà Giang là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Hát Páo dung của người Dao ở Hà Giang là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Hát Páo dung không có nhạc cụ đệm, được thể hiện ngẫu hứng, tự nhiên bằng chính cảm xúc cá nhân của người hát, chính vì vậy, các làn điệu Páo dung giàu nhạc điệu và thấm đậm chất trữ tình.