Tags:

hát then đàn tính

Truyền nhiệt huyết giữ gìn di sản hát Then cho thế hệ kế cận

Truyền nhiệt huyết giữ gìn di sản hát Then cho thế hệ kế cận

Với mục đích bảo tồn, phát huy và vinh danh các giá trị đặc sắc của làn điệu Then, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn, phát huy giá trị của hát Then. Trong những năm qua, nhiều câu lạc bộ (CLB) hát Then - đàn Tính được thành lập tại các thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó có CLB hát Then thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Nỗ lực đưa hát Then, đàn Tính đến gần hơn với trẻ em dân tộc thiểu số

Nỗ lực đưa hát Then, đàn Tính đến gần hơn với trẻ em dân tộc thiểu số

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc Tày, CLB dân ca hát Then, đàn Tính ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã truyền dạy để trẻ từ 5 tuổi đến người già trên 70 tuổi yêu nét văn hóa đặc sắc này.