Tags:

hi end

Âm thanh 'đỉnh' từ… nhạc số

Âm thanh 'đỉnh' từ… nhạc số

Các nhà sản xuất thiết bị Hitech vẫn kiên trì với con đường tạo ra những sản phẩm Hi-end từ nguồn nhạc số.