Hiến kế phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền Trung – Tây Nguyên bền vững

PV
30/06/2023 - 16:53
Hiến kế phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền Trung – Tây Nguyên bền vững

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra với nhiều ý kiến quan trọng.

Sáng 30/6, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021 - 2023, khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên gồm 17 tỉnh, thành phố bao gồm 445 xã khu vực I, 66 xã khu vực II và 476 xã khu vực III với 3.243 thôn đặc biệt khó khăn (chiếm 24.53% thôn ĐBKK vùng DTTS và MN của cả nước). Dân số của cả khu vực khoảng 21 triệu người, trong đó có 3,6 triệu người thuộc 53 dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 17% dân số DTTS).

Phần lớn khu vực miền núi, điều kiện tự nhiên còn gặp nhiều khó khăn, địa hình phức tạp và bị chia cắt, dân cư sống thưa thớt, không tập trung với nhiều thành phần dân tộc khác nhau, sinh kế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp (khoảng 1,1 triệu đồng người/tháng, chưa bằng mức ½ bình quân chung của cả nước); tỷ lệ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao; lĩnh vực giáo dục, y tế còn phát triển chậm, cơ sở hạn tầng còn thấp kém; tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ còn thấp (23%)… Trong khi đó, nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế như hiện nay, việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu Dự án của Chương trình ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cũng gặp không ít những thách thức, đặc biệt là khó khăn về cơ chế và bộ máy tổ chức thực hiện đã tác động không nhỏ đến tiến độ thực hiện, giải ngân của Chương trình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: "Hội nghị nhằm kịp thời phối hợp với các địa phương xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, đồng thời rà soát, đánh giá tổng thể đối với các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, làm cơ sở cho việc tham mưu điều chỉnh nội dung, nguồn lực, địa bàn và xác định các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu toàn quốc của chương trình đã được phê duyệt" – ông Hầu A Lềnh cho biết.

Thực tế triển khai thực hiện tại các địa phương trong thời gian vừa qua, các chương trình MTQG nói chung, đặc biệt là Chương trình MTQG mới như Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi đòi hỏi phải xây dựng, ban hành một số lượng rất lớn các văn bản hướng dẫn. Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban Dân tộc, các bộ, cơ quan trung ương đã tập trung cao độ, phối hợp với các địa phương trong công tác rà soát, cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và đặc biệt là hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Với sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan trung ương đến nay đã tham mưu ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của các địa phương theo đúng chỉ đạo tại Công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các đại biểu trực tiếp phát biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Những khó khăn, vướng mắc lớn, mang tính nền tảng, đặc thù tác động đến tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021 - 2025) tại các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên; Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2024, 2025 để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình cho cả giai đoạn I; Những kiến nghị về cơ chế, chính sách và đặc biệt là những đề nghị điều chỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu và cả nội dung của các dự án, tiểu dự án cho giai đoạn 2024 - 2025 của các địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm