• Mới cập nhật:
Tags:

hiếp dâm phụ nữ

Đại biểu Quốc hội lo ngại tội phạm hiếp dâm trẻ em gia tăng

Đại biểu Quốc hội lo ngại tội phạm hiếp dâm trẻ em gia tăng
Thảo luận tại phiên họp trực tuyến sáng 24/10, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, lo ngại loại tội phạm hiếp dâm trẻ em gia tăng, song trong báo cáo của Chính phủ chưa nêu những giải pháp riêng biệt, hiệu quả đối với loại tội phạm này.