• Mới cập nhật:
Tags:

hồ sơ nhập khẩu

Bộ Y tế: Phê duyệt hồ sơ nhập khẩu vaccine Covid-19 chỉ trong 5 ngày

Bộ Y tế: Phê duyệt hồ sơ nhập khẩu vaccine Covid-19 chỉ trong 5 ngày
"Đối với những loại vaccine ngừa Covid-19 đã được WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt trong thời gian 5 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ và kèm theo ủy quyền chính thức của cơ sở sản xuất", ông Vũ Tuấn Cường nói.