Tags:

hồ sơ sức khỏe điện tử

Công đoàn Y tế sắp triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Công đoàn Y tế sắp triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia phối hợp thực hiện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, sẽ áp dụng trong thời gian tới.