• Mới cập nhật:
Tags:

hồ sơ tuyển dụng

Thông báo tuyển 01 Lái xe cơ quan Báo Phụ nữ Việt Nam

Thông báo tuyển 01 Lái xe cơ quan Báo Phụ nữ Việt Nam
Báo Phụ nữ Việt Nam cần tuyển dụng 01 lái xe cơ quan với tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Học viện phụ nữ Việt Nam gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng

Học viện phụ nữ Việt Nam gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng
Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa có thông báo thay đổi điều kiện về bằng cấp chuyên môn cho các vị trí giảng viên đồng thời kéo dài thời gian nhận Hồ sơ đối với tất cả các vị trí tuyển dụng đến ngày 29/6/2018.