• Mới cập nhật:
Tags:

hồ tiêu tây nguyên

Nâng cao giá trị đặc sản cà phê, hạt tiêu Tây Nguyên

Nâng cao giá trị đặc sản cà phê, hạt tiêu Tây Nguyên
Làm thế nào để nâng cao chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, các giải pháp để phát triển bền vững là gì? Đó là những trăn trở của chị Huỳnh Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Tây Nguyên - trước khi lựa chọn khởi nghiệp với sản phẩm từ hồ tiêu và cà phê.