• Mới cập nhật:
Tags:

hoạt động vui chơi giải trí

Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải mặc áo phao

Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải mặc áo phao
Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

“Đô thị không ngủ” sẽ tăng sức hút cho du lịch TPHCM

“Đô thị không ngủ” sẽ tăng sức hút cho du lịch TPHCM
Trong tương lai gần, TPHCM sẽ có nhiều tuyến đường, cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ, vui chơi giải trí đến sau nửa đêm. Đây được coi là một sản phẩm nhằm thu hút du khách nước ngoài.